czwartek, 11 kwiecień 2024 10:46

Jak zdobyć pieniądze na budowę domu w 2024 roku?

dofinansowanie 2024 dofinansowanie 2024 fot: pixabay

W obliczu rosnących kosztów utrzymania i budowy domów, rząd wprowadza szereg programów dofinansowania, mających na celu wsparcie inwestorów indywidualnych. Dofinansowania te, kierowane są przede wszystkim, na instalacje wykorzystujące energię odnawialną oraz na urządzenia grzewcze, co ma przyczynić się do promowania budownictwa energooszczędnego. Jakie więc możliwości finansowania nowego domu oferuje rok 2024?

Szczegóły programów dofinansowania

Programy dofinansowania skierowane do osób budujących nowe domy w 2024 roku opierają się na kilku kluczowych założeniach. Priorytetem jest wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła oraz systemów zarządzania energią, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz koszty ogrzewania. Programy te, opracowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), oferują dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń o podwyższonym standardzie energetycznym.

Zakres pomocy finansowej

Maksymalna wysokość dofinansowania, może sięgnąć do 28 500 zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła, a dla mikroinstalacji fotowoltaicznych jest to 6 000 zł, z możliwością zwiększenia do 7 000 zł, gdy inwestor zdecyduje się na dodatkowe urządzenie. Warto zauważyć, że dotacje mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Programy te, stawiają na autokonsumpcję wyprodukowanej energii elektrycznej, promując instalacje, których roczna produkcja nie przekracza 120% całkowitego zapotrzebowania gospodarstwa. Ważnym aspektem jest również termin rozpoczęcia inwestycji, kwalifikujący się do uzyskania wsparcia. Wnioski mogą dotyczyć inwestycji rozpoczętych nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku, co otwiera drogę do dofinansowania dla wielu inwestycji już rozpoczętych.

Dofinansowania na budowę domów w 2024 roku, są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne i niskoemisyjne rozwiązania w sektorze budownictwa. Poprzez wsparcie finansowe na instalacje wykorzystujące energię odnawialną, rząd stara się promować zrównoważony rozwój i ograniczenie zależności od tradycyjnych źródeł energii. Inwestorzy planujący budowę domu w najbliższym czasie, powinni rozważyć skorzystanie z oferowanych programów, aby zmniejszyć koszty inwestycji oraz przyczynić się do ochrony środowiska. Trwa ocena wniosków z ostatniego naboru w grudniu 2023 roku, a NFOŚiGW zapowiada już kolejne nabory, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu programem i konieczności szybkiego działania ze strony inwestorów.

Źródło: muratordom.pl

Najnowsze artykuły

  • 1