czwartek, 02 maj 2024 16:05

Wypłaty z programu "Czyste Powietrze" - aktualna sytuacja

program ekologiczny program ekologiczny fot: pixabay

Program "Czyste Powietrze", to jedno z kważnych przedsięwzięć rządowych, mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, przez wsparcie inwestycji w termomodernizację oraz wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze. Odpowiedź na potrzeby ekologiczne i energetyczne mieszkańców, stała się przyczynkiem do uruchomienia tego programu, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Jednakże, mimo zapewnienia finansowania, beneficjenci napotykają na opóźnienia w wypłatach dofinansowań.

Opóźnienia w wypłatach

Program "Czyste Powietrze", pomimo zapewnionego finansowania, zmaga się z problemem opóźnień w wypłatach środków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest odpowiedzialny za realizację programu, zazwyczaj powinien przekazywać dotacje w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Jednakże, w styczniu 2024 roku ministerstwo klimatu przyznało, że proces ten został tymczasowo wstrzymany w grudniu poprzedniego roku, co spowodowało zaległości dotykające kilkanaście tysięcy beneficjentów. Wypłaty zostały wznowione na początku lutego 2024 roku, lecz wciąż mogą występować indywidualne opóźnienia.

Struktura dofinansowania

Program "Czyste Powietrze," przewiduje różne poziomy dofinansowania w zależności od dochodów wnioskodawców. Beneficjenci podzieleni są na trzy grupy, gdzie maksymalne dofinansowanie, mogące pokryć do 100% poniesionych kosztów inwestycji (do kwoty 135 tys. zł plus 1200 zł na audyt energetyczny), przysługuje tym z najniższymi dochodami. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie nie obejmuje podatku VAT, co jest wynikiem przepisów unijnych. Dla beneficjentów z wyższymi dochodami, dostępne są niższe kwoty dotacji.

Warunki skorzystania z programu

Dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" są dostępne dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wymogi programu, obejmują przeprowadzenie audytu energetycznego, a dotacja może być przeznaczona na różne cele, w tym na zakup i montaż nowoczesnych systemów ogrzewania, instalację centralnego ogrzewania, ocieplenie budynków, czy instalacje fotowoltaiczne. Ważnym warunkiem, jest zlikwidowanie starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe.

Przyszłość i trwałość programu

Zgodnie z planami rządowymi, umowy o dofinansowanie będą podpisywane do końca 2027 roku, a wydatkowanie środków zakończy się we wrześniu 2029 roku. W kwietniu 2024 roku wprowadzono dodatkowe regulacje, dotyczące kwalifikowalności urządzeń grzewczych, które mają na celu eliminację urządzeń niespełniających odpowiednich parametrów z listy dofinansowań.

Program "Czyste Powietrze", mimo początkowych problemów z wypłatami i pewnych ograniczeń wynikających z przepisów unijnych, stanowi ważny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej i jakości powietrza w Polsce. Opóźnienia, choć frustrujące dla wielu beneficjentów, są stopniowo rozwiązywane, co daje nadzieję na sprawniejszą realizację programu w najbliższej przyszłości. Dla przyszłych beneficjentów, kluczowe będzie śledzenie aktualnych informacji i dostosowanie się do wymagań programu w celu maksymalizacji potencjalnych korzyści.

Źródło: Budujemy Dom

Najnowsze artykuły

  • 1