niedziela, 08 styczeń 2023 11:25

Profesjonalne środki ochrony roślin

https://ciechagro.pl/ https://ciechagro.pl/ mat.prasowe

Środki ochrony roślin służą do zwalczania chorób oraz szkodników, które w nadmierny sposób występują na obszarze uprawy. Można je stosować w połączeniu z substancjami pozwalającymi na ochronę biologiczną oraz naturalnymi zapylaczami.

W ten sposób zwalczanie problemów staje się łatwiejsze, a uprawa pozwoli osiągnąć większą wydajność i ekonomiczną opłacalność. Profesjonalne środki ochrony roślin można podzielić na kilka grup, dlatego warto przyjrzeć im się bliżej.

Środki działające kontaktowo

Zadaniem środków ochrony roślin jest utrzymanie uprawy w dobrej kondycji oraz zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ludzi. Środki ochrony roślin stosowane są zarówno w rolnictwie, sadownictwie, ogrodnictwie, jak i w leśnictwie. Pierwszy rodzaj to substancje, które są wchłaniane przez roślinę. Działają na zasadzie kontaktowej, a więc jeśli szkodnik wypije sok rośliny, do jego organizmu wprowadzany jest środek ochronny, który powoduje wyniszczenie i śmierć. Innego rodzaju środki mogą pokrywać roślinę, ale nie są przez nią przyswajane. W tym przypadku substancja jest wchłaniana przez szkodnika przez skórę, a efekt działania jest podobny.

Skuteczne sposoby ochrony roślin

Kolejny rodzaj środków ochrony roślin działa doglebowo. Są stosowane w podłożu, ale nie są wchłaniane, a jedynie pozostają na powierzchni. Z tego względu działają bardzo skutecznie zwłaszcza na rozwijające się i kiełkujące chwasty. Niektóre substancje mogą także przenikać przez liście rośliny, dzięki czemu środek może swobodnie działać zarówno na górnej, jak i dolnej części liścia. Warto wymienić także środki fizyczne, które pozwalają na dokładne pokrycie rośliny. Ograniczają możliwość uszkodzenia uprawy przez grzyby, które mogą powodować powstawaniu wielu substancji szkodliwych dla zwierząt i ludzi, w tym mykotoksyn. Dlatego dostępne na ciechagro.pl tego rodzaju środki w wielu przypadkach używane są prewencyjnie, nawet jeśli rozwój choroby nie został jeszcze zauważony.

Ograniczenie rozwoju grzybów

Największe szkody w uprawach w Polsce i na całym świecie powodują grzyby. Aby tego uniknąć, bardzo często stosowane są fungicydy. Największą trudność w tym przypadku stanowi określenie rodzaju grzyba, który zaatakował roślinę. Dlatego używanie fungicydów należy skonsultować ze specjalistą tak, aby stosowanie środków ochrony roślin nie przyniosło jeszcze większych negatywnych skutków. Niezależnie od opinii fachowców, warto jednak wziąć pod uwagę, że rozwojowi grzybów sprzyja wilgoć. Dlatego należy zadbać o właściwą cyrkulację powietrza. W ten sposób liście nie będą pozostawać zbyt często mokre i negatywny wpływ grzybów zostanie ograniczony.

Hamowanie rozwoju chwastów

Kolejny rodzaj profesjonalnych środków ochrony roślin to herbicydy, które służą do walki z chwastami. Działają selektywnie i umożliwiają pozbywanie się gatunków roślin, które zużywają substancje odżywcze przeznaczone dla planowanej uprawy. Substancje te mają bardzo wysoką skuteczność, a także można je w łatwy sposób stosować na dużych powierzchniach. Nie wymagają ponoszenia dużych kosztów, a jednocześnie pozwalają na zahamowanie rozwoju chwastów na długi czas. W praktyce tego typu środki mogą być używane nawet na terenach zagrożonych niedoborem wody lub erozją gleby. Dzięki nim chwasty mogą być niszczone we wczesnych fazach rozwojowych roślin, co pozwala uzyskać dużą wydajność uprawy bez względu na jej rodzaj.

Zwalczanie rozmnażania owadów

Na rozwój uprawy mogą wpływać szkodliwie także różne gatunki insektów. Można się ich szybko pozbyć, stosując środki zwane insektycydami. Mają one za zadanie zwalczać owady oraz ograniczać ich żerowanie i rozmnażanie. Insektycydy działają w różny sposób, dlatego przed ich użyciem należy zapoznać się z etykietą dostarczoną przez producenta. Wiele środków można łączyć, co może zwiększyć skuteczność działania substancji. Trzeba jednak pamiętać, że działanie kilku środków ochrony roślin może także obniżyć jakość uprawy, a nawet powodować zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dlatego w przypadku wątpliwości należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty.

Szeroka oferta substancji na rynku

Na rynku dostępne są różne rodzaje środków ochrony roślin. Mogą poprawić jakość upraw i zwiększyć ich wydajność. Trzeba ich jednak używać z ostrożnością i zachować wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa. Są to często substancje toksyczne, dlatego należy ograniczyć przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach podczas przygotowywania roztworów, a także starać się wyeliminować kontakt podczas wykonywania rutynowych prac. Prawidłowo zastosowane profesjonalne środki ochrony roślin są w pełni bezpieczne dla ludzi i pozwalają na uzyskanie planowanych korzyści z prowadzonych upraw. Na stronie https://ciechagro.pl/ uzyskasz więcej informacji odnośnie środków ochrony roślin – zapraszamy!

Najnowsze artykuły

  • 1