środa, 03 sierpień 2022 09:08

Najbardziej energochłonne firmy w Polsce – z jakich branż pochodzą?

Andrzej Reclik Andrzej Reclik pexels

Firmy odpowiedzialne za zużycie największej ilości energii w Polsce dają pracę około 1,3 mln pracownikom i wspierają około 10 proc. polskiego PKB. Z jakich branż pochodzą najbardziej energochłonne zakłady?

 

Czym jest firma energochłonna?

Firmami energochłonnymi określa się te, w których zużycie energii jest znacznie wyższe od innych, co wynika z prowadzonych w nich procesów, na przykład technologicznych czy produkcyjnych.

Energochłonne firmy mogą wykorzystywać różne źródła energii, w tym węgiel, gaz, ciepło czy energię elektryczną. Również charakteryzują się one wysoką emisją gazów cieplarnianych, w tym CO2 do atmosfery.

Definicję zakładu energochłonnego podaje Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Wskazuje ona, że jest nim jednostka gospodarcza, w której koszty zakupienia wyrobów energetycznych oraz prądu stanowią co najmniej 3 proc. wartości produkcji albo też krajowy należny podatek energetyczny w jej przypadku wynosi co najmniej 0,5 proc. wartości dodanej.

Jakie firmy zużywają najwięcej energii w Polsce?

Wytwarzanie określonych rodzajów surowców i produktów wymaga wykorzystania dużych ilości energii. Najbardziej energochłonne sektory i podsektory w Polsce znajdują się głównie w przemyśle ciężkim, chemicznym i papierniczym. 

Do polskich firm, które są najbardziej energochłonne, zaliczane są przede wszystkim:

  • Huty zajmujące się produkcją wyrobów hutniczych, w tym stali, żeliwa, stopów żelaza, ołowiu, cynku, cyny, aluminium, miedzi i innych metali i stopów,
  • Zakłady wytwarzające nawozy i związki azotowe,
  • Zakłady zajmujące się produkcją chemikaliów organicznych i nieorganicznych,
  • Zakłady produkujące papier i tekturę,
  • Zakłady cementowe.

Wśród najbardziej energochłonnych firm w Polsce znajdują się między innymi huty ArcelorMittal Poland oraz Celsa Huta Ostrowiec, Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, Alchemia, CMC Poland, firmy w branży chemicznej jak PCC Rokita oraz Ciech, producent papieru International Paper-Kwidzyn czy zakład cementowy Górażdże Cement.

Firmy energochłonne zmagają się z podwyżkami cen 

Ostatnie lata przyniosły znaczne podwyżki cen energii dla firm, które w najwyższym stopniu odczuły sektory i podsektory energochłonne. Wprowadzenie opłaty mocowej, koszty uprawnień CO2, gazu, węgla i prądu to duże zagrożenie dla stabilności i efektywności branż o wysokim zapotrzebowaniu na energię.

Ze względu na ponoszone wydatki zakłady energochłonne w Polsce otrzymują pomoc publiczną w postaci rekompensat, które przyznawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

W związku z rygorystyczną polityką klimatyczną, rosnącymi cenami pozwoleń na emisję CO2 oraz energii coraz częściej mówi się o przenoszeniu zakładów energochłonnych poza terytorium Unii Europejskiej. Aby temu zapobiec, Komisja Europejska chce, by dostawały one dodatkowe rekompensaty.

Ponadto wiele firm podejmuje działania mające na celu redukcję kosztów energii. Andrzej Reclik, prezes zarządu zakładu cementowego Górażdże Cement, wskazuje, że jego firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, dlatego inwestuje w badania oraz rozwój, by obniżyć emisję CO2, a tym samym zmniejszyć koszty działalności.

Najnowsze artykuły

  • 1