czwartek, 06 czerwiec 2024 16:38

Dostęp do wody w rodzinnych ogrodach działkowych

Nawadnianie działki Nawadnianie działki fot: Sylwester Niedzielski

Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) stanowią istotny element krajobrazu wielu polskich miast i miejscowości. Zapewniają one przestrzeń do uprawy roślin oraz wypoczynku, jednak ich efektywne funkcjonowanie jest niemożliwe bez odpowiedniego dostępu do wody. Problem dostępności wody w ROD, jest zagadnieniem wielowymiarowym, obejmującym zarówno aspekty techniczne, jak i prawne.

Infrastruktura wodna w ROD

Większość ROD, jest wyposażona w rozbudowaną infrastrukturę wodną, która obejmuje sieci wodociągowe, studnie głębinowe oraz zbiorniki na wodę deszczową. Działkowcy mają możliwość korzystania z różnych źródeł wody, co jest szczególnie istotne w okresie wiosenno - letnim, gdy zapotrzebowanie na wodę znacznie wzrasta. Regulamin ROD, będący jednym z kluczowych dokumentów regulujących działalność ogrodów, szczegółowo opisuje zasady korzystania z wody. Zgodnie z paragrafem 31 tego regulaminu, ogrody mogą być wyposażone w urządzenia takie jak hydrofornie, które są niezbędne do prawidłowego rozprowadzania wody na terenie działek. Natomiast paragraf 76 precyzuje, że przyłączenie działki do sieci wodociągowej, wymaga uzyskania zgody zarządu ROD.

Koszty i zasady rozliczania zużycia wody

Zarządzanie kosztami, związanymi z dostawą wody jest również istotnym elementem funkcjonowania ROD. Paragraf 77 regulaminu ROD wskazuje, że koszty wody mogą być rozliczane na zasadach ryczałtowych, lub zgodnie z wskazaniami licznika, przy czym stawki są ustalane przez walne zebranie działkowców. Ponadto, nielegalne pobieranie wody, czyli korzystanie z niej poza wodomierzem, jest traktowane jako kradzież na szkodę ROD.

Wyzwania i regulacje prawne

Pomimo dobrze rozwiniętej infrastruktury wodnej, niektóre ROD borykają się z problemami technicznymi i finansowymi, które ograniczają dostęp do wody. Część działkowców decyduje się na samodzielną budowę studni, co w przypadku studni kopanych bywa stosunkowo tanie, lecz niesie ryzyko uzyskania wody niskiej jakości, nadającej się jedynie do podlewania ogrodu. Problem prawny, dotyczący korzystania ze studni głębinowych stał się szczególnie widoczny po wprowadzeniu Prawa wodnego w 2017 roku, które reguluje kwestie budowy studni i poboru wód. W świetle tego prawa, działkowcy korzystający ze studni na działkach ROD, które są dzierżawą a nie własnością, muszą uzyskać pozwolenie wodno - prawne, co w praktyce okazuje się często zbyt dużym wyzwaniem.

Zarówno techniczne, jak i prawne aspekty dostępu do wody w ROD, mają kluczowe znaczenie dla efektywności i funkcjonalności ogrodów działkowych. Warto, aby działkowcy regularnie aktualizowali swoją wiedzę o obowiązujących regulacjach oraz uczestniczyli w życiu swoich ROD, co pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami wodnymi i uniknięcie problemów prawnych. Inicjatywy takie jak, zmiany w regulacjach, które są wspierane przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, mogą przyczynić się do poprawy sytuacji i ułatwić działkowcom korzystanie z wody, w sposób zrównoważony i przemyślany.

Najnowsze artykuły

  • 1