sobota, 06 kwiecień 2024 11:41

Dynamika Polskiego Budownictwa - dane GUS

budownictwo budownictwo fot: pixabay

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (1), opublikował najnowsze dane, rzucające światło na obecny stan polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego i dynamikę produkcji budowlano - montażowej. Dane te ukazują zarówno pozytywne, jak i negatywne trendy w branży, wprowadzając w obieg szereg statystyk, które mogą mieć znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne i politykę mieszkaniową w Polsce.

Wzrost liczby rozpoczętych budów

W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku, odnotowano znaczący wzrost liczby rozpoczętych budów nowych mieszkań. Łącznie rozpoczęto budowę 36,3 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 79% w porównaniu do analogicznego okresu, w roku ubiegłym. Deweloperzy zainicjowali budowę 26,2 tys. mieszkań, przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, co oznacza wzrost o 111,4% rok do roku.

Wydano więcej pozwoleń na budowę

Liczba wydanych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń budowy) również wzrosła, osiągając poziom 32,7% więcej niż w roku ubiegłym. Wśród deweloperów, odnotowano wzrost o 42,3%, co przełożyło się na 30,1 tys. przypadków, podczas gdy inwestorzy indywidualni otrzymali 11 tys. pozwoleń, co jest równoznaczne ze wzrostem o 14,7%.

Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania

Mimo optymistycznych danych dotyczących rozpoczęcia budów i wydanych pozwoleń, liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła o 11,7%, do zaledwie 30,8 tys. To pokazuje, że proces od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia i oddania nieruchomości na rynek jest wydłużony lub napotyka na przeszkody. Również powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań zmniejszyła się o 14,3%, osiągając łącznie 2,9 miliona metrów kwadratowych.

Dynamika produkcji budowlano - montażowej

Zgodnie z danymi GUS, produkcja budowlano - montażowa w lutym br. spadła o 4,9% w porównaniu z tym samym miesiącem roku poprzedniego. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, produkcja w lutym 2024 r. była o 5,7% niższa niż rok wcześniej. Spadek produkcji dotknął wszystkie sektory polskiego budownictwa, z największymi spadkami w budowie obiektów inżynierii wodnej i lądowej (-10,6%) oraz w wykonywaniu specjalistycznych robót budowlanych (-9,0%).

Dane opublikowane przez GUS, dostarczają mieszany obraz polskiego sektora budownictwa mieszkaniowego. Z jednej strony, znaczny wzrost liczby rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń na budowę wskazuje na optymizm deweloperów i inwestorów indywidualnych. Z drugiej strony, spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania oraz ogólna dynamika produkcji budowlano - montażowej, zwiastują potencjalne wyzwania, z którymi branża będzie musiała się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Dane te, stanowią ważny punkt odniesienia dla decydentów i uczestników rynku, podkreślając potrzebę dalszego monitorowania i analizy trendów w sektorze budownictwa.

Źródła to serwisy budowlane: https://eko-wind.pl i kb.pl

Przypisy:

(1) Co to jest ten GUS? Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralna instytucja statystyczna w Polsce, odpowiedzialna za zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych statystycznych na potrzeby rządu, administracji publicznej, biznesu, nauki oraz obywateli. GUS zajmuje się szerokim zakresem danych, od demografii, przez gospodarkę, zdrowie, edukację, do środowiska i wielu innych dziedzin.

Główne zadania Głównego Urzędu Statystycznego obejmują:

  1. Prowadzenie badań statystycznych - GUS realizuje zarówno obowiązkowe badania statystyczne, które są wymagane przez prawo polskie i unijne, jak i badania dobrowolne. Badania te obejmują szeroką gamę tematów, w tym gospodarkę, pracę, społeczeństwo, rolnictwo, przemysł, ochronę zdrowia i wiele innych.

  2. Zbieranie i analizowanie danych - Urząd gromadzi dane z różnych źródeł, w tym z ankiet, spisów ludności, rejestrów administracyjnych i innych badań. Dane te są analizowane, aby dostarczać wiarygodnych i aktualnych informacji o stanie kraju.

  3. Publikowanie wyników badań - GUS regularnie publikuje wyniki swoich badań w formie raportów, analiz i publikacji, które są dostępne dla publiczności. Publikacje te są kluczowym źródłem informacji o Polsce i służą jako podstawa dla decyzji politycznych, badawczych, gospodarczych oraz społecznych.

  4. Współpraca międzynarodowa - GUS współpracuje z międzynarodowymi organizacjami statystycznymi, takimi jak Eurostat (europejski urząd statystyczny) czy Narody Zjednoczone, wymieniając się danymi i najlepszymi praktykami w zakresie metodologii statystycznej i zarządzania danymi.

Główny Urząd Statystyczny odgrywa kluczową rolę w planowaniu i monitorowaniu polityk publicznych, dostarczając niezbędne informacje potrzebne do oceny skuteczności tych polityk oraz do planowania przyszłych działań. Jego dane są niezmiernie ważne dla efektywnego zarządzania państwem oraz dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Więcej w tej kategorii: « Nowinki w świecie bram garażowych

Najnowsze artykuły

  • 1